Trusted

Tải Game 소독의 달인

Thông thường / By Hand to Cambodia
Cập nhật: 13 tháng 6, 2017
Cài đặt 100 - 500
Version hiện tại 1.0.6
Yêu cầu Android 4.1 trở lên

Mô tả 소독의 달인 v1.0.6

손바닥에 살고있는 세균을 죽이는 이야기!
서울대학교 글로벌사회공헌단 전공연계수업 HandtoCambodia팀의 캐주얼게임입니다.
세균을 터치해 없애주시고 손소독제로 세균을 청소해주세요!
랭커의 이름으로 손소독제가 캄보디아 어린이들에게 기부됩니다.
상수도 환경이 열악한 캄보디아에서는 깨끗한 물로 손을 자주 씻을 수 없습니다.
손소독제 보급을 통해 감염병을 예방하고 어린이들의 건강을 지켜주세요.
회색, 검은색, 빨간색 세균이 나타납니다. 필살기로 소독제를 사용해서 세균을 없앨 수 있습니다.

페이스북 페이지
https://www.facebook.com/%ED%95%B8%EB%93%9C-%ED%88%AC-%EC%BA%84%EB%B3%B4%EB%94%94%EC%95%84-1336959429751077/?fref=ts
----
개발자 연락처 :
[email protected]

Tìm kiếm: Tải game 소독의 달인, tải game 소독의 달인 miễn phí , tải 소독의 달인 cho điện thoại, tải 소독의 달인 bản mới nhất, Tải game 소독의 달인 về máy, tải game 소독의 달인 apk

Xem thêm

Click link bên dưới để tải về máy

Tải về máy

Khách hàng đánh giá cho 소독의 달인

4,8
6
5
5
4
1
3
0
2
0
1
0
Good App Guaranteed!

Good App Guaranteed!

This application passed the security test for virus, malware and other malicious attacks and doesn't contain any threats.