Trusted

Tải 오케이마트 (모란점)

Mua sắm / By 스마트홈관리
Cập nhật: 6 tháng 4, 2016
Cài đặt 100 - 500
Version hiện tại 1.5
Yêu cầu Android 4.3 trở lên

Mô tả 오케이마트 (모란점) v1.5

쇼핑이 즐거운마트 믿을수 있는 마트
오케이마트(모란점)의 다양한 상품을 이젠 모바일로 편하게
쇼핑하세요

[주요 제공기능]
- 금주행사,월단위행사,특가세일정보,베스트,기획전등을 쉽고 편리하게 장보기
- 모바일에서 만날수 있는 생활속 유용한 정보 제공
- 쿠폰 및 이벤트 행사 진행
- 매장 포인트 연동 기능
- 매장 구매내역 상세페이지보기
- 클릭 한번으로 쉽게 집에서 상품을 받아 볼수 있습니다.

Tìm kiếm: Tải game 오케이마트 (모란점), tải game 오케이마트 (모란점) miễn phí , tải 오케이마트 (모란점) cho điện thoại, tải 오케이마트 (모란점) bản mới nhất, Tải game 오케이마트 (모란점) về máy, tải game 오케이마트 (모란점) apk

Xem thêm
Tải về máy

Khách hàng đánh giá cho 오케이마트 (모란점)

3,0
2
5
1
4
0
3
0
2
0
1
1
Good App Guaranteed!

Good App Guaranteed!

This application passed the security test for virus, malware and other malicious attacks and doesn't contain any threats.

Tải về ứng dụng 오케이마트 (모란점)
Download