Trusted

Tải 파시 코스메틱

Mua sắm / By fascy
Cập nhật: 15 tháng 6, 2016
Cài đặt 50 - 100
Version hiện tại 1.0
Yêu cầu Android 4.0 trở lên

Mô tả 파시 코스메틱 v1.0

스마트폰으로 언제 어디서든
쇼핑을 즐기실수있는 쇼핑 전용 어플리케이션입니다.
본 APP은 웹사이트 쇼핑몰과 100% 연동되어 있어
웹사이트의 정보들을 앱에서 확인이 가능합니다.

# 앱 주요기능
- 카테고리 별 상품 소개
- 이벤트 정보 및 공지 확인
- 나의 주문내역, 배송정보 확인
- 장바구니, 관심상품 저장
- 쇼핑몰소식 푸시 알림
- 카톡, 카스 추천하기
- 고객센터 및 전화걸기

Tìm kiếm: Tải game 파시 코스메틱, tải game 파시 코스메틱 miễn phí , tải 파시 코스메틱 cho điện thoại, tải 파시 코스메틱 bản mới nhất, Tải game 파시 코스메틱 về máy, tải game 파시 코스메틱 apk

Xem thêm

Click link bên dưới để tải về máy

Tải về máy

Khách hàng đánh giá cho 파시 코스메틱

0

Tải game tương tự game 파시 코스메틱

Good App Guaranteed!

Good App Guaranteed!

This application passed the security test for virus, malware and other malicious attacks and doesn't contain any threats.