Trusted

Tải 이현국패션

Mua sắm / By 이현국 패션
Cập nhật: 12 tháng 10, 2016
Cài đặt 100 - 500
Version hiện tại 1.4
Yêu cầu Android 4.0 trở lên

Mô tả 이현국패션 v1.4

스마트폰으로 언제 어디서든
쇼핑을 즐기실수있는 쇼핑 전용 어플리케이션입니다.
본 APP은 웹사이트 쇼핑몰과 100% 연동되어 있어
웹사이트의 정보들을 앱에서 확인이 가능합니다.

# 앱 주요기능
- 카테고리 별 상품 소개
- 이벤트 정보 및 공지 확인
- 나의 주문내역, 배송정보 확인
- 장바구니, 관심상품 저장
- 쇼핑몰소식 푸시 알림
- 카톡, 카스 추천하기
- 고객센터 및 전화걸기

Tìm kiếm: Tải game 이현국패션, tải game 이현국패션 miễn phí , tải 이현국패션 cho điện thoại, tải 이현국패션 bản mới nhất, Tải game 이현국패션 về máy, tải game 이현국패션 apk

Xem thêm

Click link bên dưới để tải về máy

Tải về máy

Khách hàng đánh giá cho 이현국패션

5,0
1
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Good App Guaranteed!

Good App Guaranteed!

This application passed the security test for virus, malware and other malicious attacks and doesn't contain any threats.