Trusted

Tải 제주항공

Du lịch và Địa phương / By jejuair
Cập nhật: 7 tháng 1, 2018
Cài đặt 1.000.000 - 5.000.000
Version hiện tại 2.1.1
Yêu cầu Android 4.1 trở lên

Mô tả 제주항공 v2.1.1

2017년 국내 최대 저비용 항공사 제주항공의 글로벌 모바일 애플리케이션 기능이 업그레이드 되었습니다.
모바일 이용 고객에게 최적화된 App을 통해 더욱 빠르고 간편해진 항공권 예매/탑승 서비스를 경험해보시기 바랍니다.
제주항공 App은 전 세계 어디에서나 24시간 접속 가능합니다.

[주요 서비스 기능]

- 항공권 예매 및 예약 관리
- 사전좌석, 수하물, 기내식 구매
- 운항 스케줄, 출/도착 조회
- 뉴스 및 이벤트, 프로모션 안내
- 국내외 모바일 탑승권 간편 발급
- 한국어, 영어, 일본어, 중국어 간체/번체, 태국어, 베트남어 등 7개국어 지원
- 공항내 위치기반 알림 서비스
- 기내 비행기 모드시 컨텐츠 제공
- 실시간 예약/탑승 정보 App Push 알림
- 카카오페이, 위쳇페이, 알리페이 등 간편 결제 지원
- 제주여행 고객을 위한 정보 컨텐츠 제공
- 다양한 특가할인 프로모션 쿠폰 제공
- 네이버, 페이스북 등 SNS 간편 로그인


[선택적 접근 권한]
위치 : 가까운 공항 찾기, 비콘 서비스
카메라 : 여권 스캔
저장공간 : 프로필 이미지 등록, 모바일 탑승권 저장, 첨부파일 등록

Tìm kiếm: Tải game 제주항공, tải game 제주항공 miễn phí , tải 제주항공 cho điện thoại, tải 제주항공 bản mới nhất, Tải game 제주항공 về máy, tải game 제주항공 apk

Xem thêm

Click link bên dưới để tải về máy

Tải về máy

Khách hàng đánh giá cho 제주항공

3,2
3.726
5
1.506
4
431
3
272
2
194
1
1.323
제주항공
Hoa Bui thi mai 25 tháng 12, 2015

Hay Hay

Tải game tương tự game 제주항공

Good App Guaranteed!

Good App Guaranteed!

This application passed the security test for virus, malware and other malicious attacks and doesn't contain any threats.