Trusted

Tải 르앤제이

Mua sắm / By NJ Company
Cập nhật: 22 tháng 5, 2017
Cài đặt 10.000 - 50.000
Version hiện tại 2.1.5.2
Yêu cầu Android 4.3 trở lên

Mô tả 르앤제이 v2.1.5.2

흔하지 않은 소장가치 100% ITEM으로 가득한 르앤제이!


본 APP은 웹사이트 쇼핑몰과 100% 연동되어 있어
웹사이트의 정보들을 앱에서 바로 확인이 가능합니다.
앱을 통한 모바일 쇼핑,이벤트,신상품 등 다양한 쇼핑정보와
고객센터 서비스를 스마트폰 속의 르앤제이에서 만나보세요.

Time sale등 게릴라이벤트를 접할 수 있는 모바일 앱!
각종 세일정보를 제일 먼저 앱에서 알려드리니 지금 바로 다운로드하세요.


#르앤제이 앱 주요기능
- 나의 주문내역,배송정보 확인
- 장바구니,관심상품저장
- 쇼핑몰소식 푸시알림
- 이벤트 정보 및 공지 확인
- 고객센터 및 전화걸기

Tìm kiếm: Tải game 르앤제이, tải game 르앤제이 miễn phí , tải 르앤제이 cho điện thoại, tải 르앤제이 bản mới nhất, Tải game 르앤제이 về máy, tải game 르앤제이 apk

Xem thêm

Click link bên dưới để tải về máy

Tải về máy

Khách hàng đánh giá cho 르앤제이

4,3
18
5
11
4
4
3
2
2
0
1
1
Good App Guaranteed!

Good App Guaranteed!

This application passed the security test for virus, malware and other malicious attacks and doesn't contain any threats.