Trusted

Tải 한의나라

Mua sắm / By Sejinmedical Pharm Co.,Ltd
Cập nhật: 14 tháng 3, 2017
Cài đặt 100 - 500
Version hiện tại 2.1.5.2
Yêu cầu Android 4.3 trở lên

Mô tả 한의나라 v2.1.5.2

이젠 한방관련용품도 편리하게 앱으로~~
한의사를 위한 쇼핑공간! 한의나라!

* 한의나라 앱(App)?
한의나라를 방문해주신 모든분을 환영합니다!
한의나라 앱(App)은 언제 어디서나 스마트폰을 이용하여
쇼핑을 즐기실 수 있는 한의사전용 어플리케이션입니다.

한의나라의 앱(App)는 쇼핑몰과 100% 연동되어 있어
쇼핑몰의 정보들을 앱(App)에서 확인이 가능하며
한의나라 어플을 통한 쇼핑은 PC와 동일하게 연동됩니다.

한의나라의 어플을 통해 모바일쇼핑,이벤트,신상품,
고객센터 등 다양한 쇼핑정보와 혜택을 만나보세요.

업데이트되는 신상품 정보와 매월 다양한 혜택과 할인이
쏟아지는 이벤트정보까지 이제 한의나라 앱(App)으로 한번에
해결하세요.

Tìm kiếm: Tải game 한의나라, tải game 한의나라 miễn phí , tải 한의나라 cho điện thoại, tải 한의나라 bản mới nhất, Tải game 한의나라 về máy, tải game 한의나라 apk

Xem thêm

Click link bên dưới để tải về máy

Tải về máy

Khách hàng đánh giá cho 한의나라

1,0
1
5
0
4
0
3
0
2
0
1
1
Good App Guaranteed!

Good App Guaranteed!

This application passed the security test for virus, malware and other malicious attacks and doesn't contain any threats.