Trusted

Tải 처갓집양념통닭 천안

Mua sắm / By 키위미디어
Cập nhật: 8 tháng 4, 2016
Cài đặt 50 - 100
Version hiện tại 1.0
Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Mô tả 처갓집양념통닭 천안 v1.0

[처갓집양념통닭 천안 배달주문어플]
편리하게 핸드폰으로 언제 어디서든 편리하게 주문이 가능한 실시간주문 어플입니다.

[사용법]
일반 배달주문어플과 동일하게 음식을 주문하면 업소에서 주문답장을 바로 보내드리고, 음식을 배달해드립니다.

[로그인]
아이디, 비밀번호가 별도로 필요하지 않으며, 카카오톡이나 네이버 아이디로 로그인 할 수 있습니다.
(※ 마일리지 적립을 위해서는 반드시 한가지 방식으로 로그인해주시기 바랍니다.)

[첫주문할인]
어플로 첫주문시에 일정금액을 할인받아 주문이 가능하십니다.
(전화주문 제외)

[마일리지 적립]
매주문시마다 일정 퍼센트의 마일리지가 적립됩니다.
언제든지 1,000원 단위로 사용하실 수 있습니다.
(전화주문 제외)

[타임세일 이벤트]
업소에서 타임세일 진행시 푸쉬알림을 보내드립니다.

[결제방식]
- 카드결제
- 현장결제 카드 / 현장결제 현금

Tìm kiếm: Tải game 처갓집양념통닭 천안, tải game 처갓집양념통닭 천안 miễn phí , tải 처갓집양념통닭 천안 cho điện thoại, tải 처갓집양념통닭 천안 bản mới nhất, Tải game 처갓집양념통닭 천안 về máy, tải game 처갓집양념통닭 천안 apk

Xem thêm

Click link bên dưới để tải về máy

Tải về máy

Khách hàng đánh giá cho 처갓집양념통닭 천안

5,0
2
5
2
4
0
3
0
2
0
1
0
Good App Guaranteed!

Good App Guaranteed!

This application passed the security test for virus, malware and other malicious attacks and doesn't contain any threats.