Trusted

Tải 우리마을생활정보

Mua sắm / By 주식회사우리마을
Cập nhật: 12 tháng 10, 2016
Cài đặt 100 - 500
Version hiện tại 1.9.4
Yêu cầu Android 4.1 trở lên

Mô tả 우리마을생활정보 v1.9.4

본 애플리케이션은 지역정보를 희망하는 일반사용자와 지역신문사를 위한 무료 프로그램입니다.

*사용자*
사용자는 간단한 설정으로 희망하는 지역정보를 받아볼 수 있습니다. 지역의 신문기사, 각종 공연, 축제 등의 이벤트정보, 희망하는 할인정보 등을 받아보거나, 확인할 수 있습니다.

*지역신문사*
협력지역신문사는 실시간 또는 원하는 시각에 기사를 푸시형태로 전달할 수 있습니다. 따라서 지역의 속보 경쟁에서 우위를 확보할 수 있습니다. 신문사의 방문자가 획기적으로 늘어나게 됩니다. 또한 각종 광고가 가능해 신문사의 새로운 수익원이 될 것 입니다.

*중소상인*
지역의 중소상인들에게는 아주 저렴한 비용으로 지역주민들에게 광고를 전하는 장이 될 것입니다.

본 애플리케이션은 지역신문사와, 지역 중소상인, 지역 시민들을 위한 서비스입니다.

감사합니다.

주식회사 우리마을 031)536-1988
http://www.townnews.co.kr

Tìm kiếm: Tải game 우리마을생활정보, tải game 우리마을생활정보 miễn phí , tải 우리마을생활정보 cho điện thoại, tải 우리마을생활정보 bản mới nhất, Tải game 우리마을생활정보 về máy, tải game 우리마을생활정보 apk

Xem thêm

Click link bên dưới để tải về máy

Tải về máy

Khách hàng đánh giá cho 우리마을생활정보

4,0
2
5
1
4
0
3
1
2
0
1
0
Good App Guaranteed!

Good App Guaranteed!

This application passed the security test for virus, malware and other malicious attacks and doesn't contain any threats.