Trusted

Tải Game Saiyan Tournament

Tác vụ / By Best Game 2018 Studio
Cập nhật: 5 tháng 4, 2018
Cài đặt 1.2.1
Version hiện tại 4.1 trở lên
Yêu cầu Android 5 tháng 4, 2018

Mô tả Saiyan Tournament: God Warriors Dragon Z v4.1 trở lên

Tournament Saiyan: God Warriors is a 2D Fighting game about saiyan warriors.

There are 18 playable characters: Goku, Vegeta, ...

This game has 2 mode:
- PLAYER VS COMPUTER: Chose one character for player and enemy. Reward is exp.
- TOURNAMENT: Only chose one character for player and fight with 10 random enemies. Reward are exp, coins and leaderboard score.

Features:
- Upgrade: Up level for characters
- Shop: Buy new characters

This game is a fangame. And made for entertainment only. Please enjoy and have fun.

Tournament Saiyan: Thiên Chúa Warriors là một Fighting game 2D về chiến binh saiyan.

Có 18 nhân vật điều khiển: Goku, Vegeta, ...

Trò chơi này có 2 chế độ:
- PLAYER VS MÁY TÍNH: Lựa chọn một nhân vật cho người chơi và kẻ thù. Phần thưởng là exp.
- GIẢI: Chỉ chọn một nhân vật cho người chơi và chiến đấu với 10 kẻ thù ngẫu nhiên. Phần thưởng là điểm kinh nghiệm, tiền xu và điểm số bảng dẫn.

Tính năng, đặc điểm:
- Nâng cấp: Trình độ Up cho các ký tự
- Cửa hàng: Mua nhân vật mới

Trò chơi này là một fangame. Và làm cho chỉ vui chơi giải trí. Hãy thưởng thức và vui chơi.


Tìm kiếm: Tải game Saiyan Tournament, tải game Saiyan Tournament miễn phí , tải Saiyan Tournament cho điện thoại, tải Saiyan Tournament bản mới nhất, Tải game Saiyan Tournament về máy, tải game Saiyan Tournament apk

Xem thêm

Click link bên dưới để tải về máy

Tải về máy

Khách hàng đánh giá cho Saiyan Tournament: God Warriors Dragon Z

4,6
2.484
5
1.969
4
264
3
98
2
31
1
122
Good App Guaranteed!

Good App Guaranteed!

This application passed the security test for virus, malware and other malicious attacks and doesn't contain any threats.