Trusted

Tải 코비하우스

Xã hội / By 한국가상현실
Cập nhật: 8 tháng 3, 2018
Cài đặt 1.000 - 5.000
Version hiện tại 1.1.5
Yêu cầu Android 4.0.3 trở lên

Mô tả 코비하우스 - VR로 체험하는 인테리어 커뮤니티 v1.1.5

공간을 공유하는 즐거움!
인테리어 스타일 검색·공유, VR 아파트 평면도 검색·체험, 자재정보, 인테리어 전문가 검색·문의.
VR 설계앱 '코비공작소'와 함께 사용하여 즐거움을 배로 느껴보세요.

• 다양한 인테리어 스타일
형태별, 세대별, 키워드 등 다양한 분류가 있어, 원하는 스타일의 인테리어를 손쉽게 검색할 수 있습니다.

• VR 아파트 정보
전국 42,000여개 아파트의 상세정보와 치수가 포함된 VR평면도를 제공합니다. VR을 체험해 보세요.

• 아파트 커뮤니티
코비하우스에서 제공하는 아파트 단지별 커뮤니티에서 정보를 공유하세요.

• VR로 구현된 인테리어
인테리어 전문가가 심혈을 기울여 완성한 인테리어 디자인을 VR로 체험해 보세요.

• 인테리어 전문가와 상담
VR 인테리어 설계솔루션을 제공하는 코비온라인(kovi.com)의 회원사인 인테리어 업체에게 견적을 문의해 보세요. 쪽지기능을 이용하여 1:1 상담도 가능합니다.

• 다양한 자재정보 제공
매거진 코너에서 해외의 다양한 인테리어 정보를 접하고, 파트너사의 따끈따끈한 신제품 소식도 확인해 보세요.

-----------------------------------------

홈페이지 : http://www.kovihouse.com

공식카페 : cafe.naver.com/kovihouse

문의 : [email protected]

서울특별시 송파구 중대로 97 효원빌딩 16층

Tìm kiếm: Tải game 코비하우스, tải game 코비하우스 miễn phí , tải 코비하우스 cho điện thoại, tải 코비하우스 bản mới nhất, Tải game 코비하우스 về máy, tải game 코비하우스 apk

Xem thêm

Click link bên dưới để tải về máy

Tải về máy

Khách hàng đánh giá cho 코비하우스 - VR로 체험하는 인테리어 커뮤니티

4,6
23
5
19
4
1
3
2
2
0
1
1
Good App Guaranteed!

Good App Guaranteed!

This application passed the security test for virus, malware and other malicious attacks and doesn't contain any threats.