Trusted

Lựa chọn hệ điều hành đang sử dụng

Tải Android
Cài đặt 100 - 500
Version hiện tại 1.3
Yêu cầu Android 4.1 trở lên